"Ang Guryon" ni Ildefonso Santos

"Ang Guryon" ni Ildefonso Santos

Tanggapin mo, Anak, Itong Munting Guryon na Yari sa Patpat at Papel de Hapon; magandang Laruang Pula, Puti, Asul, na May Pangalan Mong sa Gitna Naroon. Ang Hiling ko Lamang, Bago Paliparin ang Guryon Mong Ito ay Pakatimbangin; ang Solo't Paulo'y Sukating Magaling nang Hindi Mag-Ikit o Kaya'y Magkiling. Saka Pag Sumimoy Ang Hangin , Ilabas at sa Papawiri'y Bayaang Lumipad; datapwa't Ang Pisi'y Tibayan mo, Anak, at Baka Lagutin ng Hanging Malakas. Ibigin mo't Hindi, Balang Araw Ikaw ay Mapapabuyong Makipagdagitan; makipaglaban ka, Subali't Tandaan na Ang Nagwawagi'y Ang Pusong Marangal. At Kung Ang Guryon mo'y Sakaling Madaig, matangay ng Iba o Kaya'y Mapatid; kung Saka-Sakaling di na Mapabalik, maawaing Kamay Nawa Ang Magkamit! Ang Buhay ay Guryon: Marupok, Malikot, dagiti't Dumagit, Saanman Sumuot... O, Paliparin mo't Ihalik sa Diyos, bago pa Tuluyang sa Lupa'y Sumubsob!

Make a free website with emyspot.com - Report abuse